O bibliotece

Gminny Ośrodek Kultury w Ryczywole-Biblioteka Publiczna

Najważniejszym celem biblioteki publicznej jest popularyzacja książek i czytelnictwa oraz kształtowanie wzorców aktywnego uczestnictwa w kulturze.

Do zadań podstawowych należy gromadzenie , opracowywanie nowych książek, udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie do domu oraz pomoc osobom zainteresowanym przy obsłudze komputerów.

Biblioteka Publiczna w Ryczywole działa od 1946 roku. Jej prekursorem był ówczesny wójt gminy – Jan Włodarkiewicz. Pierwszy lokal przyznany bibliotece przez Zarząd mieścił się w Budynku Prezydium Rady Narodowej przy ulicy Mickiewicza. Lokal zajmował jedno pomieszczenie o powierzchni 20 m2 , przy księgozbiorze 200 woluminów wydawał się obszerny. Wypożyczaniem zajmowała się pracownica Zarządu pani Helena Knopińska.

W październiku 1947r. przeniesiono placówkę do Szkoły Podstawowej przy ulicy 6 stycznia. Od września 1949 r. obowiązki bibliotekarza przejęła pani Paulina Grzybczyńska. Dzięki jej osobistemu zaangażowaniu nastąpiło znaczne ożywienie życia kulturalnego oraz rozwoju czytelnictwa. Biblioteka była czynna 3 dni w tygodniu po 6 godzin. Aby zwiększyć dostęp ludności do książek, otwarto punkty biblioteczne, które były zlokalizowane głownie w szkołach.

W 1952 roku placówkę przeniesiono do budynku prywatnego na Plac 1 Maja 38.Wynajmowano jedno pomieszczenie o powierzchni 48 m2.W 1960 r. biblioteka otrzymała pomieszczenie także na Placu 1 Maja, lecz w lokalu nr 3. Był to 69 m2 lokal, składający się z 2 pomieszczeń : czytelni i wypożyczalni. Pomieszczenia zagospodarowane zostały ze środków Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej oraz nagrody otrzymanej w konkursie „Wiedza pomaga w życiu”.

W 1975 roku biblioteka przeniesiona została do Wiejskiego Ośrodka Socjalno – Kulturalnego przy ul. Świerczewskiego 19. Zajmowała tam powierzchnię 70 m2. Przez kolejne 16 lat baza lokalowa nie zmieniała się . Księgozbiór systematycznie powiększał się, przez co pomieszczenia stały się ciasne. W 1977 roku obowiązki kierownika placówki przejęła pani Aldona Janc. Drugi etat stworzony został 1982 roku i pracę w bibliotece podjęła pani Danuta Gacek a od 1983 roku Stefania Zielińska. W latach 1991- 1997 biblioteka mieściła się w pomieszczeniu, które dziś zajmuje centrala telekomunikacyjna. Później biblioteka wróciła na swoje stare miejsce.

Od 1995 roku zaczęła funkcjonować w strukturach Gminnego Ośrodka Kultury.

W 2008 r. bibliotekę przeniesiono do budynku byłej Szkoły Podstawowej, ul. Mickiewicza 14, gdzie funkcjonuje do dnia dzisiejszego. Przeniesienie Biblioteki do nowego pomieszczenia pozwoliło jej w inny sposób zaprezentować zgromadzony księgozbiór. Wydzielono: książki dla dzieci , księgozbiór podręczny oraz wygospodarowano większy kącik do komputerów.

W 2008 r. dzięki Programowi „IKONKA” Ministerstwa Nauki i Informatyzacji biblioteka otrzymała trzy komputery wraz z oprogramowaniem umożliwiający mieszkańcom korzystania z internetu , możliwość drukowania tekstów oraz od dwóch lat skanowania dokumentów.

Od 2010 r. biblioteka korzysta z programu Orange dla bibliotek refundacja kosztów dostępu do Internetu w tym roku wynosi 696,91 zł.

W 2013 roku biblioteka otrzymała dodatkowe pomieszczenie , które wyremontowano, wyposażono i wygospodarowano miejsce na toaletę. Wykonać tę inwestycję można było dzięki Programowi Wieloletniego Kultura+ Priorytet „Biblioteka+ Infrastruktura Bibliotek ”MKIDZN (50.616,00 zł.) oraz budżetowi Gminy(23.683,00 zł.). Pomieszczenie to służy na spotkania autorskie , zajęcia dla dzieci oraz wystawy tematyczne.

W 2013 roku zostały zakupione następne komputery do pracy bibliotekarzy co umożliwiło nabycie programu bibliotecznego MAK+ . Obecnie jest już opracowany komputerowo prawie cały księgozbiór.

Na koniec 2014 roku w bibliotece posiadała 14657 woluminów z których korzystało 1022 czytelników.

W 2014 roku biblioteka otrzymała na zakup księgozbioru :

– z budżetu gminy – 8.495,44 zł.

– MKiDzN – 6.631,00 zł.

– z biblioteki powiatowej-1.874,22 zł.

w 2014 r. biblioteka zakupiła 29 wol. audiobooków za 513,89 zł.

Biblioteka organizuje spotkania autorskie z pisarzami , poetami, ciekawymi ludźmi z Wielkopolski oraz terenu gminy, przygotowuje dla dzieci zajęcia w ferie zimowe i w wakacje letnie, organizujemy konkursy. W miesiącu maju zapraszamy na spotkania do biblioteki dzieci z Przedszkola i Szkoły Podstawowej. Część spotkań autorskich, które odbyły się w bibliotece były sponsorowane przez WBiCAK w Poznaniu oraz BPMiG im A. Małeckiego w Obornikach pełniącą obowiązki biblioteki powiatowej.

W drugiej połowie 2015 r. proponujemy :

  • wrzesień – Udział w Narodowym Czytaniu „Lalki” B. Prusa -10.09.2015
  • Spotkanie z prozą Krystyny Januszewskiej i wystawa jej obrazów.
  • październik – wystawa książek Marii Konopnickiej w 105 rocznicę śmierci.
  • listopad – spotkanie z aktorem Piotrem Witoniem z Okazji Dnia Pluszowego Misia
  • spotkanie autorskie z Joanną Opiat – Bojarską.
  • grudzień – wystawa książek o Powstaniu Wielkopolskim i spotkanie z historykiem dr Robertem Zimnym.