OBCHODY 79. ROCZNICY WYBUCHU II WOJNY ŚWIATOWEJ

W dniu 1 września 2018 roku Gmina Ryczywół włączyła się w obchody 79  rocznicy wybuchu drugiej wojny światowej.

Po odśpiewaniu hymnu ,  głos zabrała pani wójt Renata Gembiak -Binkiewicz , przybliżając krótko historię i znaczenie tego dnia. Podkreśliła, że poświęcenie tych , którzy walczyli za wolność naszą i waszą  , zobowiązuje nas do wiecznej pamięci.

Dzień ten  również uświetnił zespół śpiewaczy Ryczywolanie pieśniami patriotycznymi.  Następnie delegacje zakładów pracy , placówek oświatowych i stowarzyszeń złożyli pod obeliskiem wiązanki kwiatów.