Obchody 97 rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego

W związku z obchodami 97 rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego biblioteka zaproponowała swoim czytelnikom i mieszkańcom Gminy Ryczywół spotkanie z panią Dorotą Marciniak i z Robertem Zimnym w dniu 30 grudnia 2015r. .Wszystkich zebranych powitała kierownik biblioteki Aldona Janc oddając głos zaproszonym gościom. Pani Marciniak na wstępie opowiedziała w bardzo ciekawy sposób dzieje swojej rodziny, jej związek z Ryczywołem. Przedstawiła w krótkim rysie przebieg walk na terenie Chodzieży a głównie walki na stacji kolejowej w tym mieście.
Pan Zimny opowiedział o powstańcach z gminy Ryczywół, którzy walczyli i zginęli za naszą wolność. Na spotkanie panie bibliotekarki wykorzystując materiały pana Roberta Zimnego przygotowały wystawę przedstawiającą historię , przebieg oraz uczestników powstania z gminy Ryczywół. Pani Marciniak i pan Zimny wystąpili z apelem do mieszkańców gminy o wspólne uzupełnienie listy żołnierzy pochodzących z gminy Ryczywół poległych w latach 1914 – 1920. Wśród uczestników spotkania nawiązała się dyskusja oraz padały różne pytania do zaproszonych gości, którzy bardzo chętnie odpowiadali na nie.