Obchody 99 rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego w Ryczywole

W  dniu 28 grudnia 2017 roku na zaproszenie pań bibliotekarek pani Doroty Marciniak , odbyła się promocja jej nowej publikacji „Gloria  victoribus – powstańcy wielkopolscy powiązani z Ziemią Chodzieską”.

Jest to książka zawierająca biogramy powstańców z tych okolic.  Autorka opowiedziała  licznie zgromadzonej publiczności  o walkach toczących się w Chodzieży a głównie na dworcu kolejowym, który był punktem centralnym walk. Wspomniała w swojej wypowiedzi o  swoim dziadku powstańcu i o grobach powstańców na cmentarzu w Chodzieży , które zostały oznakowane  medalionem. Książka jest owocem wieloletniej  pracy  i zbierania materiałów do jej powstania. Pani Marciniak była zadziwiona i zadowolona , że tylu  słuchaczy z Ryczywołu interesuje się historią powstania, dzięki któremu mamy wolną Polskę.