Odwiedziny MISIA w Ludomach

Odwiedziny z  okazji Dnia Pluszowego Misia w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ludomach. Z tej okazji   bibliotekarki przygotowały program przedstawiający powrót do bajek z dzieciństwa i  misiów całego  świata.