Odwiedziny w GOK-u

Dzieci ze świetlicy środowiskowej podczas spaceru „Poznajemy piekno Ryczywołu”odwiedziły Gminny Ośrodek Kultury.