ORANGE DLA BIBLIOTEKI

IMG_1253ORANGE   DLA   BIBLIOTEKI

 Dostęp do internetu to dzisiaj dla wielu z nas rzecz oczywista. I taką też staje się dla polskich bibliotek – również tych z małych miast i wsi. Chcemy, aby zarówno najmłodsi, jak i najstarsi jak najczęściej do nich zaglądali i dzięki temu mieli szersze okno na świat.

Biblioteka  Publiczna w  Ryczywole, już od kilku lat bierze udział w programie Akademia Orange  dla  bibliotek organizowany przez Fundację Orange.

Fundacja  jest organizacją pozarządową. Zainaugurowała program Akademia Orange dla bibliotek, którego celem jest wspieranie rozwoju społeczeństwa informacyjnego poprzez zwiększenie dostępu do nowych technologii komunikacyjnych  i promocję ich wykorzystania tak, by gminne biblioteki publiczne stały się nowoczesnym, wielofunkcyjnym centrum.

Celem programu jest wspieranie rozwoju społeczeństwa informacyjnego poprzez zwiększenie dostępu   do  nowych technologii komunikacyjnych i promocji ich wykorzystania tak, by  Biblioteka  stała się nowoczesnym, wielofunkcyjnym centrum informacyjnym, kulturalnym i edukacyjnym. Biblioteka wykorzystuje dotację na pokrycie kosztów z tytułu opłat abonamentowych niezbędnych do zapewnienia  dostępu  do  łączy internetowych w placówce w Ryczywole  i  Ludomach.  

W  roku obecnym  biblioteka  otrzymała kwotę  692,91 zł. Jest  to  transza  na  pokrycie  abonamentu   do 31 lipca 2015 r.