Otwarcie wystawy „25 lat samorządności w Ryczywole”

Otwarcie wystawy „25 lat samorządności w Ryczywole”

W dniu 23 maja 2015roku w Bibliotece Publicznej nastąpiło otwarcie wystawy „ 25 lat samorządności w Ryczywole”. Na wyżej wymienioną wystawę zaproszeni zostali radni, sołtysi i dyrektorzy placówek oświatowych , mieszkańcy gminy.

Wystawę otworzyła kierownik biblioteki Aldona Janc . Po powitaniu przybyłych gości, wśród których znaleźli się przedstawiciele władz samorządowych: Renata Gembiak -Binkiewicz- wójt gminy, Michał Bogacz- przewodniczący Rady Gminy, były wójt Jerzy Gacek . Pani Aldona przedstawiła przebieg obchodów 25 lecia samorządności , na który składać się będzie konkurs : dla dzieci i w sierpniu konferencja z udziałem zaproszonych gości.

Przytoczyła krótko przesłanie reformy samorządowej cytując słowa Tadeusza Mazowieckiego: „Rzeczypospolita lokalna przechodzi w ręce społeczności, które ją zamieszkują. Będzie ona taka, jaką one same potrafią stworzyć”.

Wspomniała o pierwszych wolnych wyborach , przedstawiła po kolei w poprzednich latach wójtów i przewodniczących Rady Gminy. Kontynuując dalej przedstawiła cel wystawy, która ma przybliżyć mieszkańcom zmiany jakie zachodziły przez 25 lat w Gminie Ryczywół.

Na wystawę składają się : poszczególne kadencje z wójtami, przewodniczącymi i radnymi w latach : 1990 – 2014, zmiany w Ryczywole , które nastąpiły przez 25 lat, zdjęcia z sesji , dożynek i turnieju wsi. Jako ciekawostkę do wystawy wprowadzono zmianę pieniędzy,denominację wprowadzoną 1.01.1995 roku. Do ciekawości: 1kg jaj w roku 1994 kosztował 2.200 zł, a 1kg szynki 128.000 zł.. Wspomniała o zmianach jakie zachodziły przez 25 lat w bibliotekach na terenie gminy Ryczywół.

Następnie głos zabrała pani wójt Renata Gembiak – Binkiewicz., przedstawiając krótkohistorię samorządu terytorialnego i jego zadania.

Po wystąpieniu pani wójt głos zabrał przewodniczący Rady Gminy Michał Bogacz.,który przedstawił podstawowe zadania samorządu , trójstopniowy podział samorządu , czym zajmuje się gmina., kto rządzi w gminie.

Wspomniał o początkach swojej pracy w samorządzie.

Po części oficjalnej pani Aldona zaprosiła wszystkich do zwiedzenia wystawy ido wspomnień z 25 lat oraz do wspólnej kawy , dziękując wszystkim zaproszonym za przybycie.