Piątek pełen miłości do Ojczyzny

Piątek pełen miłości do Ojczyzny

Obchody kolejnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości rozpoczęły się w Gminie Ryczywół mszą świętą za Ojczyznę.

Już w wigilię najważniejszego dla Polaków święta odczuwalna była atmosfera niepodległościowa. We wszystkich szkołach na terenie gminy odbyły się uroczyste apele, podczas których młode pokolenie przypomniało sobie rangę owego święta. Tego samego dnia w godzinach wieczornych na prywatnych posesjach zaczęły pojawiać się pierwsze flagi narodowe, by powiewać od rana w dzień 11 listopada. Msza święta za Ojczyznę zgromadziła wielu wiernych, jak również delegacje, sztandary, czy biało-czerwone szarfy. Mszę odprawił i homilię wygłosił ksiądz proboszcz Ryszard Kałużny. Pieśnią Boże, coś Polskę zakończono modlitwy, po czym sztandary poprowadziły zgromadzony lud pod obelisk. Tam w słonecznej aurze uroczystość rozpoczął dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Ryczywole pan Tomasz Barański, wypowiadając wartościowe słowa o tematyce narodowościowej. Blisko trzydzieści delegacji, zgromadzeni mieszkańcy i przedstawiciele gminnych władz odśpiewali Hymn narodowy. Następnie głos zabrał Wójt Gminy pan Jerzy Gacek. Wypowiedź włodarza była krótką lekcją historii, podczas której wymienieni zostali ci, których nie powinniśmy nigdy zapomnieć, gdyż to oni uratowali nasz kraj, wyzwolili nas z kajdan niewoli. Ojczyzna jest naszym domem, o który powinniśmy dbać tak samo jak dbamy o swoje prywatne podwórko. Po przemówieniu Wójta Jerzego Gacka zgromadzone delegacje złożyły wiązanki biało-czerwonych kwiatów pod obeliskiem – symbolem tych, którzy walczyli za naszą wolność. Uroczystość zakończyła się odśpiewaniem Roty. Zarówno Hymn, jak i druga pieśń narodowa śpiewana była z akompaniamentem dyrektora Barańskiego i z mocnym uczestnictwem ryczywolskiego chóru mieszanego. Ostatnim akcentem narodowym, który tego dnia miał miejsce w Ryczywole, była akademia. Miejscem spotkania był dom kultury, występującymi była młodzież z ryczywolskiego gimnazjum, którą do występu przygotowała pani Beata Kamińska, nauczycielka szkoły. Wiersze o tematyce narodowej i patriotyczne pieśni to element główny przedstawienia. Po uczniowskich prezentacjach przyszedł czas na ostatni punkt programu, mianowicie wspólne śpiewanie pieśni wyzwoleńczych. Koncert rozpoczął się występem chóru mieszanego. Pod dyrekcją dyrektora Tomasza Barańskiego chór w mistrzowski sposób wykonał pieśń Stanisława Moniuszki pt. Pieśń wieczorna w opracowaniu właśnie dyrektora Barańskiego. Wielkie brawa i pełen podziw dla chórzystów wyrazili wszyscy obecni na sali. Dalej odśpiewano kilka pieśni patriotycznych, których słowa wyświetlano na ekranie. Dzięki temu wszyscy śpiewali tak jak umieli. Najważniejsze jest to, że tego popołudnia dom kultury rozbrzmiewał radosnym śpiewem i chociaż na chwilę zatrzymał mieszkańców na okrągło zaprzątniętych sprawami dnia codziennego.

Anna Nowicka