Pierwsz mikrofon

Pierwszy mikrofon– zajęcia wakacyjne prowadził Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Ryczywole

Pan Lech Faron.