PODSUMOWANIE KONKURSU CZYTELNICZEGO

Biblioteka Publiczna w Ryczywole, 2 września 2021r. podsumowała wakacyjny konkurs czytelniczy  ” Najbardziej aktywny czytelnik wakacyjny” ,który trwał od 28 czerwca  do 31 sierpnia 2021r. Celem konkursu było rozbudzenie zainteresowania literaturą, popularyzacja czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży.

Konkurs był skierowany dla dzieci i młodzieży (w wieku do 13 lat) z terenu gminy Ryczywół. Polegał na wypożyczeniu podczas wakacji jak największej ilości książek,  które były przeczytane  samodzielnie lub wysłuchane ( dla dzieci, które jeszcze nie czytają samodzielnie).

Przy oddaniu książki uczestnicy konkursu pięknie prezentowali przeczytane książki. Ze względu na podobną liczbę wypożyczeń, zostały przyznane równorzędne nagrody.

Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy i gratulujemy. Gorąco zachęcam do udziału w kolejnych konkursach.