Prace plastyczne

Różnorodna, bardzo ciekawa tematyka i technika wykonywanych prac na zajęciach platycznych w GOK-u.