Realizacja Małego Projektu

P1030916Trwa realizacja Małego Projektu przez Gminny Ośrodek Kultury w Ryczywole,

pt.” Kultywowanie dziedzictwa kulturowego

poprzez zakup strojów dla chóru mieszanego i dziecięcego zespołu ludowego”

P1030914

P1030915

P1030924 P1030925 P1030927w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Działanie: 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów:
Lokalna Strategia Rozwoju Stowarzyszenia LGD Kraina Trzech Rzek

  logo+ europejski...