Realizacja MAŁEGO PROJETU

Tytuł operacji:

Podnoszenie jakości życia społeczności lokalnej poprzez udostępnianie urządzeń i sprzętu przez Gminny Ośrodek Kultury w Ryczywole.

w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Działanie: 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów:

Lokalna Strategia Rozwoju Stowarzyszenia LGD Kraina Trzech Rzeklogo+ europejski...Zdjęcie0338 Zdjęcie0339 Zdjęcie0340 Zdjęcie0341 Zdjęcie0342 Zdjęcie0343