Rejonowy Zjazd Akcji Katolickiej

Rejonowy Zjazd Akcji Katolickiej

Chór działający przy Gminnym Ośrodku Kultury w Ryczywole

uświetnił swoim śpiewem Mszę św. 2 13 35 43 54