Relacje ze spotkania autorskiego z Elżbietą Bednarską

Dnia 14 marca 2017 roku bibliotekę w Ryczywole odwiedziła pisarka , aktorka i tancerka Elżbieta Bednarska. Autorka na stałe mieszka  w Australii. W spotkaniu uczestniczyły na zaproszenie pań bibliotekarek trzecie klasy Szkoły Podstawowej w Ryczywole. Pani Elżbieta opowiadała dzieciom o swojej książce  „Kłótnia w tornistrze” oraz o Australii.  Nadmieniła  o zwierzętach zamieszkujących ten kraj , przyrodzie, klimacie , o sposobach spędzania wolnego czasu i relacjach międzyludzkich. Dzieci na zakończenie zadawały pytania głównie  o samochodach  jeżdżących po drogach Australii.