Spotkanie autorskie z Barbarą Gawryluk

BIBLIOTEK A PUBLICZNA GMINY RYCZYWÓŁ

Z A P R A S Z A

na spotkanie autorskie

z Barbarą Gawryluk

17 kwietnia 2012 r. o godz. 9:00 w Szkole Podstawowej, RYCZYWÓŁ, ul. SZKOLNA