Spotkanie Orkiesty Dętej

Szanowni Państwo!

                   W imieniu Wójta Gminy Ryczywół – Jerzego Gacka, Przewodniczącego Rady Gminy-Witolda Krusia oraz Przewodniczącej Komisji Kultury, Oświaty i Spraw Społecznych –Anny Nowickiej, zapraszam wszystkich grających na instrumentach dętych, a co najważniejsze, chcących uczestniczyć czynnie w życiu kulturalnym naszej Gminy, na spotkanie z dyrygentem / kapelmistrzem z Poznania.

Celem spotkania jest zorganizowanie Kameralnej Orkiestry Dętej przy GOK w Ryczywole.

Spotkanie odbędzie się dnia 26 września w poniedziałek o godz.19.00 w GOK w Ryczywole.

                                                                                                                    Dyrektor GOK

                                                                                                                      Tomasz Barański