Spotkanie z alfabetem wśród zwierząt

Na kolejnych zajęciach w dniu 13 lipca 2017 roku dzieci zapoznały się z  alfabetem , który tworzą zwierzęta. Czytaliśmy książkę Katarzyny Marciniak „Alfabet wśród zwierzą”.

Są to wesołe wierszyki o zwierzętach z wykorzystaniem całego polskiego alfabetu. Wiersze poprzez zabawę językiem uczą dzieci nowych wyrażeń, zwrotów językowych, dykcji oraz ortografii. Na koniec dzieci malowały wybrane zwierzęta.