SPOTKANIE Z BIRMĄ W BIBBLIOTECE W RYCZYWOLE

Dnia 17 lutego 2017 roku Biblioteka w Ryczywole zaproponowała swoim czytelnikom podróż po Birmie. Przewodnikiem w tej literacko-fotograficznej wyprawy  był Krzysztof Deszczyński, autor książki „KOLORY DESZCZA – BIRMA.  Zdjęcia prowadziły licznie zebranych  Ryczywolan  po kolejnych rejonach tego  tajemniczego kraju, pokazały jego różnorodność  kulturową i religijną a przede wszystkim styl życia prostych ludzi. Komentarz pana Krzysztofa , który czterokrotnie odwiedził Birmę przekonał odbiorców , że warto być otwartym na inność, odważnym w poznawaniu świata , by dostrzec, że ludźmi na całym świecie rządzą te same potrzeby i pragnienia. Mimo inności  jesteśmy wszędzie tacy sami.