Spotkanie z MARIĄ KOGUT

BIBLIOTEKA PUBLICZNA GMINY RYCZYWÓŁ

I STOWARZYSZENIE „NASZA LIPA”

Z A P R A S Z A

na spotkanie

z

MARIĄ KOGUT

POETKĄ ZIEMI LUDOMSKIEJ

27 maja 2012 r , o godz. 1600

LIPA, ŚWIETLICA WIEJSKA