Sprawozdanie z działalności kulturalnej GOK-I półrocze 2011 r.

Sprawozdanie z działalności kulturalnej Gminnego Ośrodka Kultury

w Ryczywole – za I półrocze 2011 r.

1) 06.01.2011 r. – Występ Chóru GOK Ryczywół w koncercie kolęd w Zamku Górków

w Szamotułach.

2) 15.01.2011 r. – Koncert kolęd w wykonaniu Chóru Polihymnia z Poznania – hall Szkoły

Podstawowej w Ryczywole.

3) 18.01.2011 r. – Jasełka przedstawione przez uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowe

z Szamotuł – sala GOK.

4) 19.01.2011 r. – Przedstawienie Królewna Śnieżka i siedmiu krasnoludków w wykonaniu

przedszkolaków z Ryczywołu z okazji Dnia Babci i Dziadka – sala GOK.

5) 22.01.2011 r. – Koncert z okazji Dnia Babci i Dziadka w wykonaniu przedszkolaków

z Ludom i uczniów ze Szkoły Podstawowej w Lipie – sala GOK.

6) 23.01.2011 r. – Wykonanie kolęd przez Chór GOK Ryczywół podczas mszy św

w kościele w Ludomach.

7) 23.01.2011 r.- Wspólne kolędowanie zespołów muzycznych działających przy GOK- Chór, Kapela podwórkowa- Chłopcy z tamtych lat i Zespół Orkiestry Dętej.

8. 26.01.2011 r. – Przedstawienie Królewna Śnieżka i siedmiu krasnoludków w wykonaniu

przedszkolaków z Ryczywołu dla tutejszej społeczności.

9) 30.01.2011 r. – Wykonanie kolęd przez Chór GOK Ryczywół podczas mszy św.

w kościele w Połajewie.

10) 09.02.2011 r. – Bajka dla dzieci Królewna Śnieżka i siedmiu krasnoludków w wykonaniu

artystów krakowskich – sala GOK.

11) 12.02.2011 r. – Koncert w wykonaniu Poznańskiego Kwintetu Akordeonowego – hall

Szkoły Podstawowej w Ryczywole.

12) 22.02.2011 r. – Konkurs na najlepiej zaśpiewaną pieśń patriotyczną przez uczestników

Świetlicy socjoterapeutycznej w Ryczywole.

13) 03.03.2011 r. – Zakończenie karnawału – Podkoziołek zorganizowany przez Związek

Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Ryczywole – sala GOK.

14) 08.03. 2011 r – Koniec karnawału – Podkoziołek zorganizowany przez Chór GOK

i KGW Ryczywół – sala GOK.

15) 10.03. 2011 r. – Koncert z okazji Dnia Kobiet i Dnia Mężczyzny w wykonaniu uczniów

Gimnazjum ryczywolskiego pod kierunkiem Anny Nowickiej.

16) 11.04. 2011 r. – Koncert filharmoniczny zatytułowany Muzyczni goście zza wschodniej granicy – sala GOK.

17) 18.04.2011 r. – Warsztaty plastyczne dla dzieci (ozdoby wielkanocne) zorganizowane przez Radę Sołecką – Sala GOK.

18) 02.05.2011 r.- Zabawa taneczna.

19) 03. 05.2011 r. – Manifestacja przed obeliskiem na Rynku.

20) 03.05. 2011 r. – Montaż słowno- muzyczny – sala GOK.

21) 14.05.2011 r. – Występ Kapeli Podwórkowej „Chłopcy z tamtych lat” na Rodzinnej majówce z LGD w Obornikach.

22) 25.05.2011 r. – Udział chóru GOK w Festiwalu Pieśni Seniorów w Szamotułach.

23) 05.06.2011 r. – Występ Kapeli Podwórkowej „Chłopcy z tamtych lat” na festynie rodzinnym w Lipie.

24) 05.06.2011 r.- Zawody wędkarskie z okazji Dnia Dziecka zorganizowane przez PZW i GOK- Zalew Piłka Młyn.

25) 05.06.2011 r.- Festyn z okazji Dnia Dziecka zorganizowany przez Radę Sołecką i Klub sportowy „Golnica” oraz GOK w Ryczywole.

26) 09.06.2011 r.- Koncert z okazji Dnia Matki i Ojca zorganizowany przez GOK.

Ilość imprez – 26

– w Ryczywole – 19

– poza Ryczywołem – 7

– bez poniesionych kosztów – 16