SZANOWNI MIESZKAŃCY GMINY RYCZYWÓŁ!

Gminny Ośrodek Kultury w Ryczywole jest instytucją, której podstawowym celem działania jest pozyskiwanie i przygotowywanie społeczeństwa do aktywnego uczestnictwa w kulturze, współtworzenie jej wartości, wszechstronne działanie w zakresie kultury mające na celu szeroko rozumianą edukację kulturalną oraz upowszechnianie kultury przez mieszkańców naszej gminy.

Siedziba GOK-u jest domem kultury, czyli miejscem, do którego zawsze można zawitać, miło spędzić czas, dobrze spożytkować energię, poznać nowych ludzi, być świadkiem ciekawych wydarzeń, przeżywać wyjątkowe chwile na swój sposób.

Działalność domu kultury nie mieści się jedynie w murach budynku. Jest prowadzona w plenerze oraz w innych miejscowościach należących do Gminy Ryczywół.

Ważnym ogniwem działalności GOK-u jest szeroko rozwinięta praca kulturalno-czytelnicza Biblioteki Publicznej w Ryczywole. Tam również mają miejsce spotkania poszerzające horyzonty, pozostawiające szereg wyjątkowych wspomnień.

Zachęcamy do udziału w wydarzeniach kulturalnych, których zapowiedzi należy szukać na naszej stronie internetowej oraz na stronie FB Gminnego Ośrodka Kultury w Ryczywole oraz Biblioteki Publicznej w Ryczywole.

Zapraszamy do korzystania z naszej oferty kulturalnej.

Zapraszamy do naszego wspólnego domu kultury.

Niech tętni życiem!

Z serdecznymi pozdrowieniami

Dyrektor Anna Nowicka

pracownicy Gminnego Ośrodka Kultury w Ryczywole

i Biblioteki Publicznej w Ryczywole