Teatralne działania

Reżyserów dwóch przywiozło dziś wyjątkowe persony statyczne.
Zaczynamy gromadzić rekwizyty do tegorocznej premiery teatralnej.