Wakacje w Bibliotece

Na ostatnim spotkaniu z cyklu : Wakacje w Bibliotece, dzieci uczestniczące w zajęciach zapoznały się z treścią książeczki „ Opowieści o Kucykach” , a następnie z papieru wykonały sylwetki koni. Najmłodsze dzieci kolorowały przygotowane rysunki kucyków.