Wakacje w bibliotece

GMINNY OŚRODEK KULTURY

W RYCZYWOLE

 BIBLIOTEKA PUBLICZNA

 Z A P R A S Z A

 Dzieci na wakacyjne :

czytanie książek, zajęcia plastyczne, gry planszowe.

 Spotkania odbywać się będą

we wtorki i czwartki

godz. : 11:00 – 12:00

w Bibliotece Publicznej

ul. Mickiewicza 14