WIELKA ROCZNICA KU CZCI I PAMIĘCI POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH

 

6 stycznia odbyły się obchody 103 rocznicy odzyskania niepodległości przez Ryczywół. Uroczystości rozpoczęły się na cmentarzu parafialnym przy pomniku ofiar I wojny światowej i poległych powstańców wielkopolskich. W towarzystwie pocztów sztandarowych wiązanki kwiatów ku czci pomordowanych złożyli: Wojewoda Wielkopolski Pan Michał Zieliński, Wójt Gminy Ryczywół Pan Henryk Szrama, Przewodniczący Rady Gminy Ryczywół Pan Łukasz Krzyśko, Sekretarz Gminy Ryczywół Pani Janina Feldmann oraz delegacja uczniów ze Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Ryczywole. Znicze pamięci zapalili Radni Rady Gminy Ryczywół. Dalsze obchody miały miejsce w sali Gminnego Ośrodka Kultury. Uroczystość rozpoczęła Dyrektor GOK-u Pani Anna Nowicka, po czym głos zabrał Wojewoda Wielkopolski Pan Michał Zieliński, który w patetycznych słowach przypomniał rangę zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego, jak również życzył wszystkim zebranym zdrowia i pomyślności na cały 2022 rok. Po przerwie kawowej i okolicznościowym torcie Wójt Gminy Ryczywół Pan Henryk Szrama zainaugurował drugą część spotkania, czyli promocję wydanej książki autorstwa Pana Henryka Wojtysiaka. Etapy powstawania książki zatytułowanej „Wplątany w historię…, czyli moje wspomnienia o wsi Lipa” z wielkim przejęciem i wzruszeniem przedstawił Pan Wojtysiak w towarzystwie swojej koleżanki i poetki Pani Barbary Zielińskiej. Z rąk włodarza Ryczywołu książki otrzymali: Wojewoda Wielkopolski Pan Michał Zieliński, Dyrektor Biblioteki Publicznej w Obornikach Pan Mateusz Klepka, Kierownik Biblioteki Publicznej w Ryczywole Pani Stefania Zielińska, Sołtys Sołectwa Lipa Pani Alicja Seredyńska. Po inauguracji książki nastąpiła trzecia część spotkania, mianowicie koncert kolęd, który uczcił przypadające również na dzień 6 stycznia Święto Trzech Króli. Zebrani goście z Obornik i gminy Ryczywół wsłuchali się w śpiew Poli Kruszelnickiej, Nadii Szuberskiej, Weroniki Trafas, Judyty Woźniak, Małgorzaty Szymańskiej, Oliwii Ratajczak i Wiktorii Mielke, po czym obejrzeli online na ekranie kinowym koncert „To jest nasza cicha noc” w wykonaniu grupy wokalnej Na Cztery Głosy i zaproszonych gości. Nad całością pod względem akustycznym czuwał Pan Maciej Galiński.
Wszystkim przybyłym gościom, pocztom sztandarowym, jednostkom OSP serdecznie dziękujemy za uświetnienie swoją obecnością tego ważnego dla naszej społeczności lokalnej dnia.