Wielki Quiz Historyczny w Bibliotece Publicznej

W dniu 6 czerwca 2018 roku w  godzinach popołudniowych odbył się quiz historyczny            z okazji 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

Celem quizu było przypomnienie i powtórzenie ważnych  wydarzeń historycznych z okresu 1918 – 2018.

Do konkursu przystąpiły 3 drużyny po dwie osoby. Znalazły się również osoby , które chciały z ciekawości posłuchać pytań i dopingować drużynom. Pytań było 68 z różnych dziedzin:  głównie z historii, kultury, przyrody, filmu, reżyserii filmowej , malarstwa                              i muzyki. Uczestnicy wykazali się dużą wiedzą. Organizatorzy serdecznie gratulują  wszystkim odwagi i  wykazania się dużą znajomością poszczególnych zagadnień.

Za uczestnictwo i powtórzenie historii wszyscy otrzymali nagrody , które  zostały zakupione dzięki wsparciu finansowemu Ludowego Banku Spółdzielczego   w Obornikach oddział Ryczywół.