Wycieczki klas gimnazjalnych do biblioteki.

W dniach od 5 lutego do  9 lutego 2018 roku poszczególne klasy Gimnazjum z panią  Anna Nowicką  zwiedziły wystawę przygotowaną przez bibliotekę.   Pani Aldona i pani Stefania wprowadziła młodzież w temat wystawy. Przedstawiły na początek  autora wystawionych obrazów. Następnie  uczniowie oglądali obrazy , dokonując  najważniejszych zapisów , aby scharakteryzować w zadaniu domowym wybrany obraz. Obrazy przedstawiają naszą przyrodę, konie i pejzaże. Największe zainteresowanie  sprawił  obraz przedstawiający „Stary Most  w Mostarze, przede wszystkim jego historia. Młodzież również podziwiała ramy, które pan Przybyłek wykonywał sam. Jedna z ramek w innym kształcie wywarła wrażenie.