Wystawa i gazetka przedstawiająca życie i twórczość ELIZY ORZESZKOWEJ

W miesiącu czerwcu przypada  176 rocznica urodzin pisarki okresu pozytywizmu Elizy Orzeszkowej. W związku z tym biblioteka przygotowała wystawę i gazetkę przedstawiającą jej życie i twórczość. Powieści jej przedstawiają bogaty  obraz życia społecznego jej epoki, przegląd idei, wierzeń, rozterek i klęsk. Zapraszamy do zapoznania się z jej twórczością