Z GŁĘBOKIM ŻALEM…

Z PRZYKROŚCIĄ DZIELIMY SIĘ SMUTKIEM WYWOŁANYM
ŚMIERCIĄ WITOLDA DĘBCZYŃSKIEGO.

Witek, bo tak kazał do siebie mówić, odwiedził nasz dom kultury w grudniu 2019 roku. Przyjechał wraz z synem Jakubem z Poznania, by opowiedzieć o swoim życiu, postępującej chorobie, a nade wszystko zaprezentować napisaną wraz z panią Elżbietą Szudrowicz książkę.
Zapamiętaliśmy go jako człowieka niezwykle optymistycznego, kochającego życie, niosącego pomoc innym potrzebującym. Na organizowany przez nas finał WOŚP-u 2020 podarował obraz, na pamiątkę spotkania autorskiego przekazał nam swoje książki, w sali domu kultury znajduje się podarowany przez Witka obraz jego autorstwa, w Bibliotece Publicznej nabyć można książki z jego autografem.
Witku, jak dobrze, że zdążyliśmy się poznać…