Zajęcia plastyczne

Praca wykonana wspólnie na zajęciach plastycznych.

„Gwiaździsta noc”