ZAPROSZENIE!!!

BIBLIOTEKA PUBLICZNA W RYCZYWOLE

Z A P R A S Z A

na wystawę prac

KAZIMIERZA JANUSA

od 20.09 do 30.10 2011r., w godzinach pracy biblioteki

Ryczywół, ul. Mickiewicza 14