ZaproszenieGOK Ryczywół

  zaprasza na

Koncert filharmoniczny:

„Muzyczni goście zza wschodniej granicy”,

który odbędzie się 11 kwietnia 2011r.

(poniedziałek) o godz. 18.00

w Gminnym Ośrodku Kultury w Ryczywole