Koło Artystyczne

Sztuka plastyczna daje możliwości wyzwolenia w człowieku tego co ukryte, niedostępne.

Pozwala odkryć świat.

Uczniowie są wspaniałymi twórcami!