Kolędowanie Chóru mieszanego.

Ryczywolanie uświetniali niedzielne msze

Chór Ryczywolanie działający przy Gminnym Ośrodku Kultury w Ryczywole swym repertuarem muzycznym uświetniał niedzielne msze święte.

Na zaproszenie księdza proboszcza Ryszarda Kałużnego w niedzielę 8 stycznia panie i panowie należący do chóru tuż przed ołtarzem zaśpiewali sześć kolęd. Mszę rozpoczęto od kolędy Wśród nocnej ciszy. Pierwsze dwie zwrotki zaśpiewał chór, natomiast trzecia zwrotka odśpiewana została wspólnie z parafianami. Następnie pod dyrekcją pana Tomasza Barańskiego w sposób profesjonalny zaśpiewano kolejne pieśni, jak Noc cicha w śnie, Witajmy Jezusa, Przy onej górze, W dzień Bożego Narodzenia i Święta Panienka. Chóralny śpiew roznosił się od ołtarza po wyjście ze świątyni. Pozytywny odbiór zaowocował tym, że tydzień później, to jest 15 stycznia, Ryczywolanie śpiewali Jezusowi w kaplicy w Wiardunkach. Tam również dyrygent zebrał szereg gratulacji i podziękowań. W dowód wdzięczność chór zaproszony został przez mieszkańców Wiardunek na wspólne spotkanie przy kawie. Trzecim miejscem występu znanego już ryczywolskiego chóru będzie kościół w Radomiu. Tam muzycy wraz z dyrektorem Barańskim zaśpiewają w niedzielę 22 stycznia. Objazd koncertowy chóru Ryczywolanie był dobrym pomysłem na to, by mieszkańcy gminy oraz parafii Ryczywół i Połajewo poznali talent muzyczny zespołu, który kilkakrotnie stawał na podium podczas konkursów i przeglądów muzycznych.

Anna Nowicka