14 kwietnia – Święto Chrztu Polski

Upamiętnijmy dzień 14 kwietnia 966 roku!
Wywieśmy flagę, by podkreślić wagę tego dnia dla naszej Ojczyzny!