Informacja dla gminnych laureatów MIKROFONII

Finał mikroFONII przełożony z 12-14 Kwietnia 2021 na 10-12 Maja 2021.
10-11.05.2021- Wokaliści
12.05.2021- Instrumentaliści