Jubileusz KGW

 Uroczyste spotkanie

z okazji Jubileuszu 10-lecia,

odbyło się 20 lutego 2012 r. (poniedziałek)

o godz.18:00

w GOK-u w Ryczywole.

O działalności KGW.

Jako przewodnicząca naszego koła pozwolę sobie przybliżyć państwu naszą działalność. Pomysł na utworzenie KGW powstał 19.01.2002 roku.

Wraz z koleżankami z byłego chóru „Lutnia” postanowiłyśmy nadal się spotykać ,tylko nie wiedziałyśmy pod jakim szyldem i zdecydowałyśmy, że będzie to Koło Gospodyń Wiejskich. Już 28.01.2002 roku odbyło się pierwsze spotkanie i tak spotykamy się do dnia dzisiejszego. Podczas tych naszych spotkań odbywały się kursy gotowania, makijażu, robiłyśmy różne ozdoby w zależności od potrzeb. Zapraszaliśmy gości np. lekarza, AVON, ALOES, TAPERWARE, i inne.

Organizujemy wycieczki, zabawy taneczne, pikniki z ogniskiem i grillowaniem, puszczaniem wianków itp. Towarzyszy nam przy tym śpiew i dobry humor i przygrywka Pana Andrzeja Koczorowskiego.

Chętnie włączamy się w organizację imprez kulturalnych w naszej gminie np. dożynkach. Uczestniczymy we wszelkiego rodzaju koncertach, wystawach.

Od kilku lat wykonujemy ołtarz na Boże Ciało.

Wszystkie uroczystości i święta takie jak np. Gwiazdka, Dzień Kobiet ,Podkoziołek, Andrzejki itp. obchodzimy uroczyście w naszym kole, przy czynnym udziale i zaangażowaniu wszystkich członkiń.

Chciałybyśmy aby nas w naszej gminie zauważano jako koło dobrze spełniające swoje obowiązki i powierzone zadania.

To tyle w skrócie o naszej działalności ,więcej można dowiedzieć się z kroniki, zapraszam do obejrzenia i gości do pamiątkowego wpisu.

Maria Kistowska

Drogie Jubilatki

z Koła Gospodyń Wiejskich

w Ryczywole!

Składając serdeczne podziękowania za zaproszenie na to wyjątkowe święto, jakim jest Jubileusz 10-lecia Waszej działalności, pragnę wyrazić swoje zadowolenie z faktu, iż wśród naszej społeczności lokalnej są tacy, którzy chcą pracować i nieść dobro dla ogółu społeczeństwa. Wy, drogie Panie, z przewodniczącą koła panią Marią Kistowską, robicie to, co lubicie, a jednocześnie przynosicie nieocenione korzyści dla całej naszej miejscowości.

Dlatego życzę, aby cotygodniowe spotkania i wykonywana praca społeczna była Waszą radością, bo przecież właśnie praca zmienia ludzi na lepsze i rozwija osobowość.

Działajcie tak, jak podpowiada Wam serce, intuicja i umysł, a nadal przynależność do KGW będzie dla Was czystą przyjemnością. Praca, która sprawia radość, daje przyjemność i jest wyzwaniem, jest gwarancją długiego, szczęśliwego i owocnego życia!

Życzę Wam, drogie Jubilatki, aby każdy dzień dostarczał Wam radości, aby zawsze uśmiech w sercach Waszych gościł.

Życzę Wam wszystkiego najlepszego, bo właśnie jak wielu na tym świecie Wy też na to zasługujecie!

Przewodnicząca

Gminnej Komisji

Oświaty, Kultury

i Spraw Społecznych

Anna Nowicka