Bibliotekarz w Ludomach

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Ryczywole

informuje,

że na stanowisko bibliotekarza w Bibliotece Publicznej w Ludomach została wybrana

pani Kornelia Nowicka.