231 ROCZNICA UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA

Mszą Świętą za Ojczyznę i o zdrowie dla wszystkich mieszkańców Gminy Ryczywół rozpoczęły się obchody kolejnej wielkiej majowej rocznicy.
W samo południe na Placu 1 Maja miejsce miała manifestacja patriotyczna, na którą składały się ważne elementy: odśpiewanie Mazurka Dąbrowskiego, przemówienie Wójta Gminy Ryczywół Pana Henryka Szramy, złożenie wiązanek biało-czerwonych kwiatów.
Serdecznie dziękujemy pocztom sztandarowym, delegacjom, służbom mundurowym i zespołowi Ryczywolanie za obecność i uświetnienie dzisiejszego patriotycznego dnia.