Majówka 2022!

OTWARCIE PRZEBUDOWANEJ CZĘŚCI STADIONU
30 kwietnia, podczas plenerowej majówki, nastąpiło otwarcie przebudowanej części stadionu w Ryczywole oraz oddanie obiektu do użytkowania.
Uroczystość rozpoczęła się o godzinie 15 oficjalnymi przemówieniami. Jako pierwszy głos zabrał Wójt Gminy Ryczywół Pan Henryk Szrama, który przypomniał historię funkcjonowania obiektów wchodzących w skład kompleksu sportowego w Ryczywole, jak również powitał szanownych gości w osobach: Poseł na Sejm RP Panią Martę Kubiak, Wojewodę Wielkopolskiego Pana Michała Zielińskiego, Starostę Powiatu Obornickiego Panią Zofię Kotecką, Burmistrza Rogoźna Pana Romana Szuberskiego, Radnych Rady Powiatu Obornickiego, Radnych Rady Gminy Ryczywół, Dyrektorów jednostek samorządowych, Sołtysów, wykonawcę inwestycji oraz całą zgromadzoną publiczność. W dalszej kolejności głos zabrał Przewodniczący Rady Gminy Ryczywół Pan Łukasz Krzyśko, który przybliżył zgromadzonym szczegóły dotyczące inwestycji. Wykonawcą robót była firma Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „ANMAK” z siedzibą w Rogoźnie, a dokumentację projektowo-techniczną wykonała firma Pana Marcina Chmielewskiego P.W.N. Projektowanie Wykonawstwo Nadzory z siedzibą w Poznaniu. Zadanie dofinansowane zostało z następujących źródeł: zadanie pod nazwą „Zagospodarowanie terenu przy stadionie w Ryczywole” w ramach rządowego programu Ministerstwa Sportu pn.: „Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej – edycja 2020” – dofinansowanie w wysokości 513.400 zł., to jest 50% kosztów inwestycji obejmującej część sportową; w ramach rządowego programu Fundusz Inwestycji Lokalnych Gmina uzyskała 500.000 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne, a w ramach tych środków zrealizowano budowę amfiteatru oraz trybun. Inwestycja została dofinansowana w łącznej kwocie 1.013.400 zł., a całość przebudowanej części stadionu wyniosła 2.332.844,64 zł.
Zarówno Wójt Gminy Ryczywół, jak i Przewodniczący Rady Gminy Ryczywół podziękowali osobom, które przyczyniły się do zrealizowania tejże inwestycji, a wszystkim użytkownikom życzyli przyjemnego i bezpiecznego korzystania z placu zabaw, skate parku i boiska wielofunkcyjnego.
W dalszej części gratulacje i słowa uznania na ręce włodarzy i mieszkańców Gminy złożyli: Poseł na Sejm RP Pani Marta Kubiak, Wojewoda Wielkopolski Pan Michał Zieliński i Burmistrz Rogoźna Pan Roman Szuberski. Po przemówieniach nastąpił moment symbolicznego odsłonięcia przebudowanej części stadionu, do której zaproszeni zostali: Poseł na Sejm RP Pani Marta Kubiak, Wojewoda Wielkopolski Pan Michał Zieliński, Wójt Gminy Ryczywół Pan Henryk Szrama, Przewodniczący Rady Gminy Ryczywół Pan Łukasz Krzyśko i Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Pani Anna Nowicka.
Ostatnim punktem części oficjalnej były pokazy sportowe na skate parku i boisku wielofunkcyjnym w wykonaniu młodych adeptów sportu z Ryczywołu i Poznania.
Następnie prowadzący uroczystość, Anna Nowicka i Adam Szymański, zaprosili zgromadzonych na przerwę cateringową, podczas której degustowano staropolskie jadło przygotowane przez KGW Skrzetuszanki i KGW Radomianie. W tym samym czasie podziwiano stoiska z rękodziełem, a najmłodsi korzystali z animacji prowadzonych przez Zuzulki, spacerowali ze szczudlarzem, bawili się na dmuchanych zamkach.
O godzinie 16.30 rozpoczęto część koncertową. Najpierw wystąpili lokalni artyści, czyli zespół wokalny Na Trzy Głosy (Wiktora Mielke, Małgosia Szymańska, Oliwia Ratajczak) i saksofonista Bartek Szudrowicz. Punktualnie o godzinie 17 na scenie pojawiła się gwiazda tegorocznej majówki, czyli dobrze znany i uwielbiany zespół Czerwone Gitary. Dwugodzinny koncert zgromadził setki widzów, którzy ze wzruszeniem i ogromną radością słuchali muzycznych hitów zespołu. Następnie wokalny popis dała Beata Spychalska z zespołem, czyli znana uczestniczka programu „The Voice od Poland”, a ostatnim punktem programu była zabawa pod chmurką, którą poprowadził Tomek „Zena” Mikołajczak z pomocą saksofonisty Bartka Szudrowicza.
Wójt Gminy Ryczywół i Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury składają serdeczne podziękowania wszystkim osobom i organizacjom, które przyczyniły się do zorganizowania majowego święta.