Spotkanie z malarką i poetką

BIBLIOTEKA PUBLICZNA W RYCZYWOLE

Z A P R A S Z A

na spotkanie

z ELŻBIETĄ WASYŁYK

malarką i poetką ziemi trzcianeckiej

dnia : 8 czerwca 2011 roku , godz. 19:00

w sali biblioteki, Ryczywół, ul. Mickiewicza 14