Wystawa

BIBLIOTEKA PUBLICZNA W RYCZYWOLE

Z A P R A S Z A

na wystawę książek poświęconych

Janowi Pawłowi II

wystawę można zobaczyć od 1 kwietnia do 15 maja 2011 roku , w godzinach pracy biblioteki,

Ryczywół, ul. Mickiewicza 14