Maj-spotkania w bibliotece

BIBLIOTEKA ZAWSZE PO DRODZE,

NIE MIJAM – WCHODZĘ.

BIBLIOTEKA PUBLICZNA GMINY RYCZYWÓŁ

Z A P R A S Z A

W MIESIĄCU MAJU NA SPOTKANIA :

5.05.2011 – ANDRZEJ GRABOWSKI

BIBLIOTEKA PUBLICZNA FILIA LUDOMY ZESPÓŁ SZKÓŁ LUDOMY

godz. 11:00

10.05.2011 – DOROTA KASPRZAK

BIBLIOTEKA PUBLICZNA RYCZYWÓŁ

godz. 10:00

24.05.2011 – BARBARA KOSMOWSKA

BIBLIOTEKA PUBLICZNA RYCZYWÓŁ

godz.19:00

M A J – GODZINA LITERACKA JULIAN TUWIM

SPOTKANIA DLA DZIECI:

BIBLIOTEKA PUBLICZNA RYCZYWÓŁ

BIBLIOTEKA PUBLICZNA FILIA LUDOMY

SZKOŁA PODSTAWOWA LIPA