Informacja

Informujemy, że

zajęcia GOK-u na czas remontu

zostały przeniesione do budynku

po byłej szkole

przy ul. Mickiewicza 14

(Czerwona szkoła)