Gimnazjaliści na spotkaniu z autorem książki o Mickiewiczu

Gimnazjaliści na spotkaniu z autorem książki o Mickiewiczu

19 października o godzinie 9.30 w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Ryczywole rozpoczęło się spotkanie z autorem książki poświęconej najlepszemu polskiemu romantykowi Adamowi Mickiewiczowi.

Spotkanie z panem Grzegorzem Seredyńskim zorganizowała Biblioteka Publiczna Gminy Ryczywół. W godzinnym spotkaniu uczestniczyli uczniowie trzecich klas gimnazjum, polonistki pracujące w szkole oraz dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury pan Tomasz Barański. Autor książki w przystępny sposób przypomniał uczniom biografię Mickiewicza, powołując się na najważniejsze daty w życiu wieszcza narodowego, jak również przypominając najsłynniejsze jego utwory. Gimnazjaliści usłyszeli również kilka ciekawostek z życia młodego, jak i dorosłego Mickiewicza. Na zadawane przez uczniów pytania autor książki odpowiadał z zaangażowaniem, wyjaśniając wszelkie wątpliwości słuchaczy. Spotkanie z panem Seredyńskim było dobrą powtórką z języka polskiego. Dodatkowo, na pamiątkę pouczającego spotkania, można było nabyć książkę opatrzoną autografem. Dziękując za przybycie nagrodzono pisarza brawami oraz symbolicznym kwiatkiem, który wręczyła kierownik biblioteki pani Aldona Janc.

Anna Nowicka