Chór Skowronki w Ryczywole

Chór Skowronki w Ryczywole

W sobotni wieczór 29 października, tuż po wieczornej mszy świętej, parafianie i jednocześnie mieszkańcy Gminy Ryczywół mieli okazję wysłuchać wyśmienitego koncertu chóralnego.

Chór Dziewczęcy Skowronki im. Mirosławy Wróblewskiej z Poznania liczy blisko pięćdziesiąt dziewcząt. Kształceniem wokalnym chóru i solistek zajmuje się pani Benigna Jaskulska. Dyrektorem artystycznym i dyrygentem jest pani Alicja Szeluga. Obecnie chór koncertuje po różnych miejscowościach wielkopolski realizując przedsięwzięcie pod nazwą Ze Skowronkami po Wielkopolsce. Organizatorem trasy koncertowej jest Stowarzyszenie Przyjaciół Chóru Dziewczęcego Skowronki. Patronat honorowy nad koncertami objęli Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak, Starosta Poznański Jan Grabkowski i Prezydent Miasta Poznania Ryszard Grobelny. Natomiast na koncert, będący dziewiątym występem w ramach tourne chóru, mający miejsce w kościele parafialnym w Ryczywole, zaprosił dyrektor domu kultury pan Tomasz Barański. To właśnie dyrektor powitał publiczność i w kilku słowach przedstawił chór, dyrygenta panią Alicję Szelugę i fortepianistę pana Czesława Łynsza. Liczba 41 śpiewaczek stojących przed ołtarzem Pańskim zrobiła wrażenie na wszystkich obecnych w świątyni. Godzinny koncert przerywano jedynie gromkimi brawami. Dziewczęta zaprezentowały cztery utwory, z których ostatni składał się z dwunastu części. Pierwsze trzy pieśni wykonano bez akompaniamentu, a były nimi De profundis, czyli Z głębokości wołam do Ciebie, Panie, a także Laetentur coeli i Ubi caritas. Czwartym z wykonywanych w profesjonalny sposób utworem było dzieło muzyczne Antonio Vivaldiego Gloria KV 589. Niektóre z dwunastu części opatrzone były rewelacyjnym występem solistek, czyli młodych śpiewaczek: Doroty Kaliszuk, Anny Marii Nowak, Antoniny Busse i Dominiki Jachnik. Czyste i jednocześnie miłe głosy rozbrzmiewały na całą świątynię. Wrażenia z występu pozostaną na długo w sercach tych, którzy zechcieli przybyć na to wielkie muzyczne wydarzenie. Koncert oczywiście mógł się odbyć dzięki uprzejmości księdza proboszcza Ryszarda Kałużnego, któremu publiczność serdecznie podziękowała. Jednak największe oklaski i owacje na stojąco otrzymały dziewczęta – pełne uroku osobistego i wyjątkowo wypracowanych głosów. Za przybycie tak renomowanego chóru do Ryczywołu podziękował dyrektor Barański, a w dowód zadowolenia wręczył pani dyrygent bukiet herbacianych róż.

Anna Nowicka