Bajka o POZNAŃSKICH KOZIOŁKACH

BIBLIOTEKA PUBLICZNA GMINY RYCZYWÓŁ

Z A P R A S Z A

Na spotkanie

z SAPARTOWSKIM TEATREM LALEK

na bajkę o POZNAŃSKICH KOZIOŁKACH

Spotkanie odbędzie się 16 stycznia 2013 r.

godz. 11:00

w siedzibie Biblioteki Publiczne ul. Mickiewicza 14