Spotkanie z SAPARTOWSKIM TEATREM LALEK

BIBLIOTEKA PUBLICZNA GMINY RYCZYWÓŁ

Z A P R A S Z A

 Dzieci w czasie ferii zimowych na : czytanie książek, zagadki, zabawy twórcze, gry oraz spotkanie

 z SAPARTOWSKIM TEATREM LALEK

 Spotkania odbywać się będą

od wtorku do piątku

godz.  11:00 – 12:00

w Bibliotece Publicznej

ul. Mickiewicza 14